Project Description

Rabata ta umiejscowiona jest wśród dużej, pustej przestrzeni trawnika. Jest bardzo dobrze widoczna z wielu pomieszczeń w domu i z różnych stron ogrodu. W jednym jej rogu zbudowana ma być niewielka altana. Rabata zlokalizowana jest na niewielkim skłonie. Ma stanowić pożyteczne siedlisko bytowania dla niewielkich organizmów zamieszkujących ogród. Naszym zadaniem było stworzyć plan aranżacji dla tego miejsca z uwzględnieniem tych szczególnych okoliczności. Zaplanowaliśmy nasadzenie dużych grup roślin, dzięki czemu ich wygląd będzie efektowny również z dużej odległości. W planie zawarliśmy głównie byliny, przez co wygląd rabaty jest spójny z pozostałymi nasadzeniami w ogrodzie. Ukryte wśród grup roślin płaskie kamienie umożliwiają przechadzanie się po jej wnętrzu. Zaplanowane nasadzenia dają wrażenie zwiewności, są dynamiczne, dzięki zastosowaniu ruchliwych traw ozdobnych i wysokich bylin.
projekt rabaty