Project Description

Projekt tego ogrodu zakładał zaaranżowanie przestrzeni stosowanie do potrzeb czteroosobowej rodziny. Szczególne wyzwanie stanowiła aranżacja wysokiej skarpy, rozciągającej się na końcu działki, vis a vis salonu i tarasu. W projekcie uwzględniliśmy konieczność zbudowania wrażenia intymności, wprowadzając wyższe, przesłaniające widok na sąsiadów nasadzeniami drzew i krzewów oraz drewniane, ażurowe panele. Wyższa roślinność przechodzi wyraźną, meandrującą falą z płaskiego obszaru ogrodu na skarpę i dociera aż na jej szczyt, dzięki czemu zatrze się efekt przytłaczającej ogród ściany. Fragment gospodarczy i produkcyjny ogrodu ukryliśmy za niewysokim drewnianym panelem, stanowiącym równocześnie tło dla ozdobnych roślin.
projekt ogrodu ze skarpą